Cynghorydd Llio Angharad Owen

Profile image for Cynghorydd Llio Angharad Owen

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Talybolion

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Ffôn Symudol:  07926 100303

E-bost:  llioaowen@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol