Cynghorydd Llio Angharad Owen

Profile image for Cynghorydd Llio Angharad Owen

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Talybolion

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: