Cynghorydd Pip O'Neill

Profile image for Cynghorydd Pip O'Neill

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Adran Etholiadol: Tref Cybi

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Ffôn Symudol:  07543 629760

E-bost:  pipo'neill@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol