Cynghorydd Derek Owen

Profile image for Cynghorydd Derek Owen

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Twrcelyn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Bryn Parys
Mynydd Parys
Amlwch
LL68 9RE

Ffôn Symudol:  07900 215 706

E-bost busnes:  derekowen@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol