Cynghorydd Derek Owen

Profile image for Cynghorydd Derek Owen

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Twrcelyn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Ffôn Symudol:  07900 215706

E-bost:  derekowen@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol