Cynghorydd Derek Owen

Profile image for Cynghorydd Derek Owen

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Twrcelyn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: