Cynghorydd Liz Wood

Profile image for Cynghorydd Liz Wood

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Twrcelyn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: