Cynghorydd Keith Roberts

Profile image for Cynghorydd Keith Roberts

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Adran Etholiadol: Ynys Gybi

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Ffôn Symudol:  07770 280720

E-bost:  keithroberts@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol