Mr. Michael Wilson

Teitl: Cadeirydd ac aelod annibynnol o’r Pwyllgor Safonau.

Gwybodaeth ychwanegol

Cadeirydd ac aelod annibynnol o’r Pwyllgor Safonau.

 

Bu Mr Wilson ymddeol o’r Diwydiant Cynhyrchu Bwyd wedi gyrfa’n gweithio fel Rheolwr Masnachol ar hyd a lled Prydain ac Ewrop. Mae hefyd wedi treulio amser fel ymgynghorydd yn helpu rhai o brif gynhyrchwyr bwyd Prydain i ddatblygu eu busnes.

 

Bu hefyd yn Gadeirydd Ymddiriedolaeth Canol Dinas am nifer o flynyddoedd yn gweithio gyda chyrff lleol a chenedlaethol a’r llywodraeth i wella isadeiledd, cyflwr a chyflogaeth o fewn ardal yr ymddiriedolaeth.

 

Bu’n Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol am 10 mlynedd a hefyd yn gwasanaethu fel Is-gadeirydd ar Banel Apeliadau a Gwahardd Ysgolion Bwrdeistref Metropolitan, gyda hyd at 200 o apeliadau rhai blynyddoedd.

 

Ar hyn o bryd, mae’n ysgrifennydd Rotari Llangefni ac yn weithgar iawn yn ei brosiectau.