Cynghorydd Aled Morris Jones

Profile image for Cynghorydd Aled Morris Jones

Teitl: Arweinydd yr Wrthblaid

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Twrcelyn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Mae Cynghorydd Aled Morris yn cynrychiolydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/b1/Welsh_liberal_democrats_logo.png

 

Adroddiad Blynyddol gan Gynghorydd

Cynghorwyr - lwfansau

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Seibiant
Rhosybol
Amlwch
Ynys Môn
LL68 9TR

Ffôn:  01407 832640

Ffôn Symudol:  07766078351

E-bost busnes:  AledMJones@ynysmon.llyw.cymru

Cyfrifoldebau

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol