Mrs Sharon Warnes

Profile image for Mrs Sharon Warnes

Gwybodaeth ychwanegol

·       Disgrifiad o Rôl Aelod o’r Pwyllgor Safonau

 

Cychwynnodd ei gyrfa fel athrawes uwchradd ac yna gweithiodd ym maes Addysg Bellach, cyn gweithio am dros 30 mlynedd o fewn llywodraeth leol.

Roedd yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol hyfforddiant, datblygu rheolwyr ac adnoddau dynol ac yna’n Uwch Reolwr Strategol Polisi a Pherfformiad - yn cynnal prosiectau strategol ac ymchwiliadau.

Yn fwy diweddar, bu’n aelod o Fwrdd Ymgynghorol yr Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus, yn Is Gadeirydd ar Asiantaeth Tai ac yn aelod lleyg ar Bwyllgor Archwilio Cyngor Ynys Môn.

Ar hyn o bryd, mae’n aelod lleyg o Bwyllgor Archwilio Cyngor Gwynedd ac yn Gadeirydd Pwyllgor Safonau Parc Cenedlaethol Eryri.

Gwybodaeth cyswllt

E-bost:  SharonWarnes@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor