Cynghorydd Dylan Rees

Profile image for Cynghorydd Dylan Rees

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Canolbarth Môn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: