Cynghorydd Carwyn Jones

Profile image for Cynghorydd Carwyn Jones

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Seiriol

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffôn:  (01248) 450163

Ffôn Symudol:  07795622025

E-bost:  CarwynEliasJones@ynysmon.llyw.cymru

Cyfrifoldebau

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol

Etholiadau