Cynghorydd Carwyn Jones

Profile image for Cynghorydd Carwyn Jones

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Seiriol

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: