Cynghorydd Llinos Medi

Profile image for Cynghorydd Llinos Medi

Teitl: Arweinydd y Cyngor

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Talybolion

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: