Cynghorydd Llinos Medi Huws

Profile image for Cynghorydd Llinos Medi Huws

Teitl: Arweinydd y Cyngor

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Talybolion

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffôn:  01248 470702

Ffôn Symudol:  07775586859

E-bost:  LlinosMediHuws@ynysmon.gov.uk

Cyfrifoldebau

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol

Etholiadau