Cynghorydd Robert Ll Jones

Profile image for Cynghorydd Robert Ll Jones

Plaid: Annibynnwyr Môn

Adran Etholiadol: Parc a'r Mynydd

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Namor
19 Tan Y Bryn Road
Caergybi/Holyhead
Anglesey
LL65 1AR

Ffôn:  01407 763718

E-bost busnes:  RobertLlJones@ynysmon.llyw.cymru

Cyfrifoldebau

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol