Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE

Plaid: Plaid Cymru - The Party of Wales

Adran Etholiadol: Ynys Gybi

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: