Cynghorydd Dafydd Roberts

Profile image for Cynghorydd Dafydd Roberts

Plaid: Y Gr┼Áp Annibynnol

Adran Etholiadol: Bodowyr

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffôn:  01248 848 068

E-bost:  dafyddroberts4@ynysmon.llyw.cymru

Cyfrifoldebau

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol