Cynghorydd Dafydd Roberts

Profile image for Cynghorydd Dafydd Roberts

Plaid: Y Gr┼Áp Annibynnol

Adran Etholiadol: Bodowyr

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: