Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Profile image for Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Plaid: Y Gr┼Áp Annibynnol

Adran Etholiadol: Ynys Gybi

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffôn:  01407 860576

Ffôn Symudol:  0785 826 4113

E-bost:  dafyddrhysthomas@ynysmon.llyw.cymru

Cyfrifoldebau

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol