Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Profile image for Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas

Plaid: Y Grŵp Annibynnol

Adran Etholiadol: Ynys Gybi

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: