Cynghorydd Ieuan Williams

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Cyngor

Plaid: Y Gr┼Áp Annibynnol

Adran Etholiadol: Lligwy

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol: