Cynghorydd Ieuan Williams

Profile image for Cynghorydd Ieuan Williams

Plaid: Y Gr┼Áp Annibynnol

Adran Etholiadol: Lligwy

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Dan ofal Gwasanaethau Democrataidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Ffôn:  01248 851070

Ffôn Symudol:  07855898364

E-bost:  IeuanWilliams@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor