Mr Keith Roberts

Profile image for Mr Keith Roberts

Teitl: The Roman Catholic Church

Gwybodaeth ychwanegol

Aelod Cyfetholedig fel Cynrychiolydd i’r Eglwys yn unol â Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 gyda hawl i pleidleisio ar y pwyllgorau sgriwtini ynglyn â materion addysg.

 

Gwybodaeth cyswllt

Ffôn Symudol:  07770280720

E-bost:  KeithRoberts@anglesey.gov.uk

E-bost busnes:  KeithRoberts@ynysmon.gov.uk