Anest Gray Frazer

Teitl: Cyfarwyddwr Addysg

Gwybodaeth ychwanegol

Mae Anest ym gyfrifol am bortffolio Addysg ac Ymgysylltu’ Esgobaeth Bangor ( Eglwys yng Nghymru), sy’n ymgorffori cenhadaeth a gweinidogaeth o fewn Ysgolion Eglwys a’r prosiect Plant, Ieuenctid a Theuluoedd.

 

Ganed Anest yn Lerpwl a fe’i magwyd yn Llanfairpwll. Graddiodd mewn Gweinyddu Cymdeithasol cyn dilyn cwrs ôl-raddedig mewn Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor. Mae Anest wedi bod yn Weithwraig Gymdeithasol ers 1995 a wedi gweithio mewn a rolau strategol a rheolaethol mewn gwaith cymdeithasol ledled siroedd Gogledd Cymru, yn ogystal â gweithio i Lywodraeth Cymru.

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Cyfarwyddwr Addysg ac Ymgysylltu
Esgobaeth Bangor
Tŷ Deiniol, Clos y Gadeirlan
Bangor
LL57 1RL

E-bost:  anestgrayfrazer@aol.com