Dafydd Gruffydd

Gwybodaeth ychwanegol

Mae Dafydd Gruffydd wedi bod yn gweithio gyda Menter Môn ers 1997 ac yn 2017 fe’i benodwyd yn Reolwr Gyfarwyddwr.  Yn ystod ei amser gyda’r cwmni mae wedi bod yn Swyddog Iaith, yn Swyddog Adfywio ac yn Reolwr Cynlluniau Gwledig yn Môn a Gwynedd.  Yn fwy diweddar mae wedi bod yn ran o’r tîm sydd wedi datblygu cynllun “Morlais”, sydd yn ceisio sefydlu diwydiant ynni llanw ar Ynys Môn. 

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
Rheolwr Gyfarwyddwr
Menter Mon
Neuadd y Dref
Sgwar Bulkeley
LLANGE FNI

E-bost:  dafydd@mentermon.com

Apwyntiadau pwyllgor