Cynghorydd Glyn Haynes

Profile image for Cynghorydd Glyn Haynes

Plaid: Llafur Cymru

Adran Etholiadol: Parc a'r Mynydd

Cynghorwyr eraill sy'n cynrychioli Adran Etholiadol:

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth cyswllt

Cyfeiriad Cartref: 
23 Old School Road
Llaingoch
Caergybi/Holyhead
Ynys Môn
LL65 1DH

Ffôn Symudol:  07951912338

E-bost busnes:  glynhaynes@ynysmon.llyw.cymru

Apwyntiadau pwyllgor

Penodiadau i gyrff allanol

Etholiadau