Cyfarfodydd, rhaglenni a chofnodion

Yn yr adran hon cewch ystod eang o wybodaeth a dogfennau sy'n ymwneud â phrosesau gwneud penderfyniadau y cyngor ynghyd & gwybodaeth am gyfarfodydd a phenderfyniadau y cyngor. Cewch hefyd fanylion am eich cynrychiolwyr gwleidyddol lleol.


Gwybodaeth cyfarfodydd pwyllgor

Gwybodaeth ynglyn â Cyfarfodydd y Cyngor, Pwyllgor Gwaith a phwyllgorau eraill. Cewch agendas a chofnodion cyfarfodydd blaenorol, ynghyd a adroddiadau swyddogion wedi'i trafod mewn cyfarfodydd blaenorol. Cewch hefyd wybodaeth am gyfarfodydd i ddod.

Cynrychiolwyr etholedig

Manylion cyswllt y Cynghorwyr, Aelod Seneddol, AEPs

Cyrff allanol

Manylion cyswllt cynrychiolwyr y cyngor ar gyrff allanol a fforymau sy'n annibynnol o'r cyngor

Penderfyniadau

Gwybodaeth ynglyn â penderfyniadau a gymerwyd gan y pwyllgor gwaith.