Eich Cynghorwyr Yn ôl plaid

Mae 30 aelod etholedig (cynghorwyr) ar Gyngor Sir Ynys Môn yn cynrychioli yr amrywiol ardaloedd. Mae cynghorwyr yn gyfrifol am wneud penderfyniadau am wasanaethau lleol ar ran y gymuned er enghraifft casglu sbwriel a gwasanaethau hamdden, a chytuno cyllidebau a thaliadau treth cyngor.

 Plaid Cymru - The Party of Wales

 Y Grŵp Annibynnol

 Independent / Annibynnol

 Annibynnwyr Môn

 Welsh Labour / Llafur Cymru

 Annibynnol - Independent

 Annibynnol / Independent

 Llafur Cymru