Eich Cynghorwyr Yn ôl plaid

Mae 35 aelod etholedig (cynghorwyr) ar Gyngor Sir Ynys Môn yn cynrychioli yr amrywiol ardaloedd. Mae cynghorwyr yn gyfrifol am wneud penderfyniadau am wasanaethau lleol ar ran y gymuned er enghraifft casglu sbwriel a gwasanaethau hamdden, a chytuno cyllidebau a thaliadau treth cyngor.

 Plaid Cymru - The Party of Wales

 Annibynnwyr Môn

 Y Grŵp Annibynnol

 Llafur Cymru / Welsh Labour