Eich Cynghorwyr by Adran Etholiadol

Mae 35 aelod etholedig (cynghorwyr) ar Gyngor Sir Ynys Môn yn cynrychioli yr amrywiol ardaloedd. Mae cynghorwyr yn gyfrifol am wneud penderfyniadau am wasanaethau lleol ar ran y gymuned er enghraifft casglu sbwriel a gwasanaethau hamdden, a chytuno cyllidebau a thaliadau treth cyngor.

 Aethwy

 Bodowyr

 Bro Aberffraw

 Bro'r Llynnoedd

 Canolbarth Môn

 Cefni

 Crigyll

 Lligwy

 Parc a'r Mynydd

 Seiriol

 Talybolion

 Tref Cybi

 Twrcelyn

 Ynys Gybi